Bước đi mới trong công tác bảo vệ nhãn hiệu Petrolimex

Ngọc Tú

Phòng QHCC

10:37 SA @ Thứ Tư - 30 Tháng Tám, 2017

Ngày 17.8.2017 Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) Trần Văn Thịnh đã ban hành Quyết định số 438/PLX-TGĐ thành lập Ban chỉ đạo Bảo vệ thương hiệu Petrolimex (sau đây viết tắt là “BCĐ 438”).

Trước thực trạng xâm phạm nghiêm trọng nhãn hiệu Petrolimex mà báo chí đưa tin, thông tin do các đơn vị thành viên Petrolimex cung cấp; với mục tiêu kiên quyết tạo lập thành công sự khác biệt Petrolimex, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, góp phần minh bạch xăng dầu theo NĐ 83 và chấp hành các NĐ 67, 99 của Chính phủ, triển khai kế hoạch 569 của Tập đoàn; Lãnh đạo Petrolimex đã quyết định thành lập BCĐ 438 để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên Tập đoàn kiểm tra, giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời các vi phạm để kịp thời xử lý.

- Tham mưu, lập kế hoạch, đề xuất với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn các biện pháp hiệu quả nhằm mục tiêu bảo vệ thương hiệu Petrolimex.

- Tổ chức kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) việc bảo vệ thương hiệu Petrolimex trên địa bàn hoạt động của đơn vị thành viên Tập đoàn.

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên và phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ thương hiệu kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của luật pháp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký do Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng làm Trưởng ban, các thành viên từ Phòng Quan hệ Công chúng, Kinh doanh, Thị trường và Pháp chế - Thanh tra.

BCĐ 438 sẽ sớm phân công nhiệm vụ xây dựng Quy chế làm việc và kế hoạch công tác để phối hợp với các đơn vị thành viên Petrolimex cùng các cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ thành công nhãn hiệu Petrolimex đã được pháp luật bảo hộ - do Petrolimex là chủ sở hữu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội