Thông báo mời chào giá Gói thầu “Tư vấn xây dựng dự toán đơn giá may trang phục BHLĐ ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex”

Thông tin đấu thầu | 24/11/2022

Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý 2-3 năm 2022 tại Văn phòng Tập đoàn

Thông tin đấu thầu | 13/10/2022

Thông báo kết quả mua sắm gói thầu: “Mua sắm bình chứa mẫu xăng dầu năm 2022”

Thông tin đấu thầu | 05/09/2022

Thông báo mời chào giá Gói thầu “Mua sắm bình chứa mẫu xăng dầu năm 2022”

Thông tin đấu thầu | 29/07/2022

Kế hoạch mua sắm Gói thầu “Mua sắm bình chứa mẫu xăng dầu năm 2022”

Thông tin đấu thầu | 04/07/2022

Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý I năm 2022 tại Văn phòng Tập đoàn

Thông tin đấu thầu | 23/05/2022

Thông báo kết quả mua sắm Gói thầu “Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021”

Thông tin đấu thầu | 08/04/2022

Thông báo tạm dừng triển khai thực hiện Quy chuẩn đồng phục Petrolimex khối văn phòng tại thông báo số 0650/PLX-TCNS

Thông tin đấu thầu | 04/04/2022

Thông báo kết quả mua sắm Gói thầu “Cung cấp xe máy làm quà tặng cho chương trình khuyến mại: Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành "

Thông tin đấu thầu | 14/03/2022

Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị công nghệ thông tin

Thông tin đấu thầu | 17/02/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội