Bằng việc lựa chọn các sản phẩm sạch, chất lượng cao, Petrolimex đã tiết giảm cho xã hội lượng khí thải đáng kể thải ra môi trường

Là đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu chiếm thị phần lớn nhất cả nước, việc lựa chọn sản phẩm kinh doanh của Petrolimex có vai trò lớn, tác động đến lượng khí thải ra môi trường. Ý thức được điều này, Petrolimex đã và đang là đơn vị tiên phong trong việc tuân thủ quy định của Chính phủ trong việc lựa chọn các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường:

  • Hoàn thành thay thế toàn bộ sản phẩm RON 92 bằng E5 vào ngày 15/12/2018 - trước thời hạn quy định của Chính phủ 15 ngày
  • Năm 2019, là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại thời điểm hiện tại cung cấp xăng RON 95 - IV, dầu DO 0,001S - V, nhiên liệu tàu thủy FO 0,5S (trước 15 ngày so với quy định).

Để thực hiện được việc này đòi hỏi sự đầu tư lớn để bố trí cơ ở vật chất, công nghệ,…Tiên phong cung cấp nhiên liệu sạch:
Khí thải tiết giảm

Tổng lượng khí thải giảm thiểu nhờ tiêu thụ DO 0,001S-V và RON 95-IV năm 2021

Quản lý ngăn ngừa các sự cố tràn dầu bằng hệ thống nhân lực được đào tạo kỹ càng và vật lực trang bị đầy đủ

Có thể nói sự cố tràn dầu là sự cố được quan tâm lưu ý hàng đầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Sự cố tràn dầu có thể gây ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường xung quanh, là nguy cơ hàng đầu gây cháy nổ.

Petrolimex quản lý ngăn ngừa các sự cố tràn dầu bằng một hệ thống nhân lực, vật lực ứng phó sự cố tràn dầu. Tại tất cả các kho và cửa hàng xăng dầu đều lập kế hoạch ứng phó tràn dầu. Các đơn vị xăng dầu đều có ban chỉ đạo, ban chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu. Việc thực tập ứng phó sự cố tràn dầu được lên kế hoạch hàng năm, nội bộ hoặc phối hợp với các đơn vị địa phương.


Công tác tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2015 - 2019

855

Cuộc thực tập ứng phó sự cố tràn dầu

42

Lớp tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu

2.293

Học viên tham gia tập huấn

Công tác tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu năm 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội