Kiện toàn BCĐ bảo vệ thương hiệu Petrolimex

Phạm Ngọc Tú

Phòng QHCC

12:36 CH @ Thứ Bảy - 02 Tháng Mười Hai, 2017

Ngày 20.11.2017 Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) Phạm Đức Thắng đã ký ban hành Quyết định số 679/PLX-QĐ-TGĐ - thay cho Quyết định 438/PLX-QĐ-TGĐ ngày 18.8.2017; theo đó, Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Petrolimex phụ trách kinh doanh Trần Ngọc Năm trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) bảo vệ thương hiệu (BVTH) Petrolimex (sau đây gọi tắt là "BCĐ 679").

BCĐ 679 có nhiệm vụ tham mưu, lập kế hoạch, đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn các biện pháp bảo vệ thương hiệu Petrolimex; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên Petrolimex kiểm tra, giám sát, phát hiện và báo cáo các vi phạm để kịp thời xử lý; tổ chức kiểm tra (định kỳ và/hoặc đột xuất) việc bảo vệ thương hiệu Petrolimex trên địa bàn hoạt động của đơn vị; chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông thực hiện các biện pháp bảo vệ & bảo hộ thương hiệu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Bảo vệ thương hiệu là một nhiệm vụ quan trọng, do vậy, Trưởng BCĐ 679 yêu cầu các thành viên Ban tăng cường sự chủ động phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân (lãnh đạo, chuyên viên) thực thi nhiệm vụ được phân công, sớm tiến hành các biện pháp hiệu quả chấm dứt tình trạng CHXD không phải của Petrolimex đang xâm phạm dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex đang ở mức báo động/S.O.S.

Bên cạnh đó, các thành viên BCĐ 679 cần tăng cường đi kiểm tra thực tế để nắm bắt chính xác tính chất, mức độ các vi phạm; từ đó đưa ra phương pháp xử lý phù hợp cho từng trường hợp cụ thể hoặc địa bàn cụ thể. Mỗi thành viên BCĐ 679 phải xác lập được kế hoạch công tác tại địa bàn được phân công.

Đối với cán bộ chuyên trách BVTH Petrolimex tại các đơn vị thành viên Petrolimex, Trưởng BCĐ 679 yêu cầu phải chủ động, sâu sát, kịp thời khuyến cáo các doanh nghiệp xâm phạm; báo cáo và phối hợp với Tập đoàn, cơ quan quản lý nhà nước để xử lý các xâm phạm theo các Nghị định 67 & 99.

Với việc thành lập BCĐ 679, Petrolimex kiên quyết tạo lập sự khác biệt, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu, bảo vệ thành công nhãn hiệu nổi tiếng vừa đượcBộ Khoa học & Công nghệ và Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) công nhận, góp phần tiếp tục nâng cao năng suất lao động khối bán lẻ xăng dầu.

CHXD của Công ty TNHH XD &VT Hoàng Sơn tại địa chỉ thôn Đồng Dài - xã Thượng Ấm - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang xâm phạm nghiêm trọng quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex đã được bảo hộ, Petrolimex Tuyên Quang vừa gửi thư khuyến cáo yêu cầu tháo dỡ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội