6 lĩnh vực chuyên ngành Petrolimex

SCTV

10:38 SA @ Thứ Ba - 05 Tháng Năm, 2020

Petrolimex ký sự

Ký sự xăng dầu & 6 lĩnh vực chuyên ngành Petrolimex

SCTV sản xuất 2015

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai