Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần 2)

Petrolimex

05:51 CH @ Thứ Ba - 06 Tháng Mười Hai, 2022

Nội dung chi tiết Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 kèm theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Xin xem Tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội