Triển khai thành công mặt hàng xăng E5 RON 92 tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Ngô Văn Sơn

Phó trưởng phòng Kinh doanh

08:19 SA @ Thứ Hai - 03 Tháng Mười Một, 2014

Từ cuối tháng 9/2014 Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV (Petrolimex Đà Nẵng) đã triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 tại Quảng Nam, trước lộ trình qui định của Chính phủ 14 tháng. Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Petrolimex Đà Nẵng đã triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 tại hầu hết các cửa hàng xăng dầu (CHXD) đủ điều kiện.

Thay đổi tên mặt hàng tại cột bơm

Tại Đà Nẵng, Công ty bắt đầu triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 từ nửa cuối tháng 10/2014. Đến đầu tháng 11.2014 Công ty sẽ triển khai kinh doanh mặt hàng này tại tất cả các CHXD trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai