Sử dụng e-mail Petrolimex cho hiệu quả

Trần Ngọc Năm

UV HĐQT - Phó tổng giám đốc

03:00 CH @ Thứ Ba - 26 Tháng Chín, 2017

Ngày 11.3.2013 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ban hành Quy định về quản lý, sử dụng thư điện tử (e-mail) Petrolimex (tại Quyết định 075/PLX-QĐ-HĐQT ngày 11.3.2013), áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống.

Việc thực hiện Quy định này tại các đơn vị thành viên Petrolimex vẫn chưa đồng đều. Phải làm gì để sử dụng e-mail Petrolimex cho hiệu quả?

Nhận thức

E-mail Petrolimex được lãnh đạo Tập đoàn khuyến khích các đơn vị trang cấp cho cán bộ công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLĐ) Petrolimex sử dụng.

E-mail vừa là địa chỉ để gửi thông tin, vừa là địa chỉ để nhận thông tin.

Thông tin gồm thông tin nội bộ và các giao dịch đối ngoại (thông tin với bên ngoài Tập đoàn).

Đây là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế chung.

E-mail là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất để truyền tải thông tin điều hành SX-KD, quản trị doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm hay & cách làm tốt; phổ biến đến và thu nhận từ CBCNV-NLĐ.

E-mail liên kết với trang tin điện tử công cộng và nội bộ (web pubic và private) thì tạo thành sức mạnh tổng lực để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu.

Tại Việt Nam, công nghệ thông tin phát triển mạnh về đường truyền. Thiết bị đầu cuối ngày càng thông minh, phổ biến, tiện dụng.

Petrolimex sử dụng phần mềm Microsoft cóbản quyền, hệ thống dữ liệu tập trung theo nguyên tắc 1 nguồn, công tác an toàn kỹ thuật mạng được chú trọng tăng cường.

Các điều kiện thuận lợi nói trên là cơ sở thực tiễn để chúng ta hiện thực hóa Quy định 075 để đạt các mục tiêu lớn hơn.

Áp dụng e-mail tại các đơn vị thì phải làm cái gì, làm như thế nào - Quy định 075 đã có cả rồi.

Hành động

Người phụ trách công nghệ thông tin (IT) tại các đơn vị thành viên Petrolimex phải là người chủ động đề xuất lên người đứng đầu đơn vị phương án triển khai e-mail tại đơn vị mình.

Cán bộ quản lý thực hiện 2 chức năng cơ bản là tham mưu và chấp hành. Tham mưu trước, chấp hành sau. Vậy nên, chủ động đề xuất là việc các IT Petrolimex nên làm và cần phải làm ngay.

Có như vậy thì Quy định 075 cũng như các chủ trương, chính sách, quyết sách của chúng ta mới sớm đi vào cuộc sống.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội