Chào một ngày mới

Phạm Ngọc Tú (tổng hợp)

Phòng QHCC

01:38 SA @ Thứ Ba - 01 Tháng Giêng, 2019

Hội nhập Để Tiến Xa Hơn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai