Petrolimex triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 tại 7 tỉnh, thành phố

Phạm Ngọc Tú

CV. Phòng Quan hệ Công chúng

05:54 CH @ Thứ Tư - 12 Tháng Mười Một, 2014

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ký ban hành văn bản số 1509/PLX-KD chỉ đạo 6 công ty xăng dầu thành viên về triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 từ ngày 01.12.2014 (sau đây gọi tắt là “VB 1509”).

Đây là bước đi tiếp nối việc tổ chức kinh doanh mặt hàng này tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng NamTP. Đà Nẵng trong lộ trình Petrolimex triển khai kinh doanh xăng sinh học theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22.11.2012.

VB 1509 đề ngày 12.11.2014 đã quy định rõ:

Về lựa chọn mặt hàng, các đơn vị chính thức triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn của mình theo nguyên tắc “tại 1 cửa hàng xăng dầu (CHXD) chỉ kinh doanh tối đa 2 mặt hàng xăng” và không muộn hơn ngày 01.12.2014; cụ thể:

(i) Chỉ bán 1 mặt hàng xăng E5 RON 92 hoặc xăng không chì RON 92 hoặc xăng không chì RON 95;

(ii) Đồng thời bán cả 2 mặt hàng xăng E5 RON 92 và xăng không chì RON 95 hoặc xăng không chì RON 92 và xăng không chì RON 95.

Việc lựa chọn mặt hàng này xuất phát từ thực tiễn là Chính phủ cho phép tiếp tục kinh doanh xăng không chì RON 92 với lộ trình giảm dần phù hợp.

Việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh tại mỗi CHXD cụ thể do đơn vị tự quyết định theo thứ tự ưu tiên tuần tự như sau: (i) ưu tiên kinh doanh những mặt hàng có hiệu quả hơn, (ii) đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của người tiêu dùng (không để đứt nguồn) và (iii) phù hợp chủ trương, quy định của Chính phủ, cơ quan quản lý trên địa bàn.

Về tạo nguồn, Tập đoàn quy định như sau:

- Công ty Xăng dầu Khu vực I, Công ty Xăng dầu Khu vực II đã hoàn thành hệ thống phối trộn đạt chuẩn tại Tổng kho Xăng dầu Đức Giang và Tổng kho Xăng dầu Nhà bè - bảo đảm nguồn xăng E5 RON 92 trên địa bàn kinh doanh của mình.

- Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ chưa hoàn thành hệ thống phối trộn tại Tổng kho Xăng dầu Miền Tây - trước mắt do Công ty Xăng dầu Khu vực II chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn xăng E5 RON 92, Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ nhận xăng E5 RON 92 bằng đường bộ (xe bồn).

Khi Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ hoàn thành công nghệ phối trộn thì chấm dứt việc nhận xăng E5 RON 92 từ Công ty Xăng dầu Khu vực II.

- Công ty Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tầu không đầu tư công nghệ phối trộn; nhận xăng E5 RON 92 tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè do Công ty Xăng dầu Khu vực II cung cấp, vận chuyển bằng đường bộ (xe bồn).

- Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình nhận xăng E5 RON 92 từ Tổng kho Xăng dầu Đức Giang do Công ty Xăng dầu Khu vực I cung cấp, vận chuyển bằng đường bộ (ô-tô xi-téc).

- Công ty Xăng dầu Khu vực III chưa hoàn thành hệ thống phối trộn tại Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý - trước mắt do Công ty Xăng dầu Khu vực I chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn xăng E5 RON 92, Công ty Xăng dầu Khu vực III nhận xăng E5 RON 92 bằng đường bộ (ô-tô xi-téc).

Khi Công ty Xăng dầu Khu vực III hoàn thành công nghệ phối trộn thì chấm dứt việc nhận xăng E5 RON 92 từ Công ty Xăng dầu Khu vực I.

Để bảo đảm hiệu quả kinh doanh và tính tối ưu về đường vận động hàng hóa, lãnh đạo Tập đoàn chấp thuận để Công ty Xăng dầu Khu vực III trực tiếp đàm phán với PVOil Hải Phòng để mua xăng E5 RON 92 nếu xét thấy hiệu quả hơn so với việc vận chuyển từ Tổng kho Xăng dầu Đức Giang.

Trong trường hợp này, khi Công ty Xăng dầu Khu vực III hoàn thành công nghệ phối trộn thì chấm dứt việc mua xăng E5 RON 92 từ PVOil Hải Phòng.

Về tên gọi mặt hàng, các đơn vị thống nhất sử dụng trong việc thống kê, hạch toán, niêm yết theo quy định của Tập đoàn tại văn bản số 1210/PLX-KD ngày 15.9.2010 đã gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex.

Về giá bán, trong khi Nhà nước chưa có chính sách ưu đãi cụ thể đối với các bên (doanh nghiệp, người tiêu dùng, …) Tập đoàn quy định (tạm thời) giá bán xăng E5 RON 92 tại vùng 1 bằng giá bán lẻ niêm yết xăng không chì RON 92.

Đối với giá bán cho đại lý, tổng đại lý, thương nhân phân phối và thương nhân nhận quyền bán lẻ với hình thức “nhượng quyền thương mại” - các đơn vị quyết định theo các nguyên tắc hiện hành căn cứ tình hình thị trường, lãi gộp được hưởng bảo đảm phù hợp và hiệu quả.

VB 1509 cũng hướng dẫn các đơn vị về giá bán, thuế suất bảo vệ môi trường (BVMT) 950 đồng/lít bán ra, chế độ trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG), chế độ báo cáo Cục thuế địa phương về kê khai, tính thuế, nộp thuế BVMT và đề xuất với Cục thuế địa phương về nguyên tắc, phương pháp quyết toán thuế BVMT căn cứ Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với Tập đoàn, các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo 10 ngày/lần, áp dụng cho đến hết ngày 31.12.2014. Khi thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng E5 RON 92 các đơn vị phải tuân thủ quy trình kỹ thuật công nghệ về xúc rửa bể, ... để bảo đảm chất lượng xăng và an toàn trong kinh doanh, vệ sinh môi trường.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội