Đó là một dịch vụ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế

BBT

www.pa.petrolimex.com.vn

08:23 SA @ Thứ Năm - 22 Tháng Mười Một, 2018

More than aviation fuels, it's a world-class service

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai