Nước rút cho KH 2018

Trần Ngọc Năm

UV HĐQT - Phó TGĐ

04:28 CH @ Thứ Tư - 05 Tháng Mười Hai, 2018

9 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) tương đối khả quan.

Mặc dù có những biến động về giá xăng dầu thế giới (tăng BQ từ 26-38% so với CK 2017), tỷ giá tăng gần 2,9%, mưa lũ kéo dài tại một số địa phương trong Quý III, tình hình cạnh tranh gia tăng; nhưng GDP đạt 6,98% (cao nhất từ 2011 tới nay) và Liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá cơ sở bám sát các biến động thị trường thế giới & tỷ giá theo công thức của Nghị định 83.

Bên cạnh đó, CBCNV-NLĐ toàn ngành đã có nhiều nỗ lực liên tục ngay từ những tháng đầu năm với tâm thế hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Chúng ta đã bám sát thị trường, tổ chức SX-KD với nhiều sáng kiến nên hầu hết các chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch.

Đối với các Tổng công ty chuyên ngành, các công ty liên kết - Pjico, Castrol BP duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, các Tổng công ty con PGC, PTC, PA phát triển tốt; bên cạnh đó, một số đơn vị có khó khăn chưa đạt tiến độ KH năm.

3 tháng cuối năm 2018, Ban lãnh đạo Petrolimex xác định 4 giải pháp chủ yếu sau:

Một là,toàn ngành bảo đảm an toàn mọi mặt trong quá trình SX-KD.

Hai là,Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dự báo, phân tích, quản trị điều hành trên cơ sở bám sát KH 2018 và định hướng phát triển trung hạn & dài hạn.

Ba là,các công ty xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục bám sát 2 chỉ tiêu chủ yếu là sản lượng & lợi nhuận để tổ chức kinh doanh xăng dầu và phối kết hợp tốt với các Tổng công ty chuyên ngành trong việc phát triển hàng hóa/dịch vụ ngoài xăng dầu.

Bốn là,các Tổng công ty/công ty chuyên ngành & đơn vị thành viên ở nước ngoài tiếp tục phân tích kỹ thị trường, với tinh thần đổi mới sáng tạotạo những chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong những tháng cuối năm.

Thời gian nước rútcho KH 2018 đã bắt đầu. Lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu kỹ văn bản số 1462/PLX-VP ngày 12.10.2018 để động viên CBCNV-NLĐ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH 2018 đã đề ra.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội