Cụm thi đua số 04 Petrolimex ký giao ước thi đua năm 2022

Nguyệt Hà - Đức Dũng - Thùy Dung

Chuyên viên

03:06 CH @ Thứ Năm - 28 Tháng Bảy, 2022

Ngày 26.7.2022, tại Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh/Công ty),Cụm thi đua số 04 Petrolimex (Cụm 04) gồm 04 đơn vị: Công ty Xăng dầu B12 (Cụm trưởng), Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty Xăng dầu Thái Bình, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT), Thường trực Hội đồng TĐKT và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của các đơn vị thành viên Cụm 04.

Đại diện các Đơn vị thuộc Cụm thi đua số 04 Petrolimex ký giao ước thi đua năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên đã cùng nhau thảo luận, đề xuất và đóng góp ý kiến vào chương trình hoạt động chung của Cụm cũng như bản dự thảo báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT 6 tháng cuối năm 2022.

Trong bối cảnh tình hình 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khó khăn như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường xăng dầu diễn biến khó lường, nguồn cung gặp khó khăn, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 04 đã nỗ lực, chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu phù hợp để duy trì tốt các phong trào thi đua tại đơn vị. Thông qua việc cụ thể hóa các giải pháp trên cơ sở tình hình thực tiễn, các đơn vị trong Cụm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022. Cả 4 công ty đều đạt trên 50% kế hoạch năm đối với các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận kinh doanh và nộp ngân sách. Công tác khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến và công tác an sinh, xã hội vì cộng động cũng được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua số 04 đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm tiếp tục triển khai phong trào thi đua một cách thiết thực, có hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Cũng tại Hội nghị, Cụm đã đề xuất, lựa chọn và bầu Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh làm Cụm phó Cụm thi đua số 04 năm 2022. Trước sự chứng kiến của đại biểu 4 công ty, Đại diện các đơn vị thành viên Cụm đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2022 trên cơ sở thống nhất triển khai công tác TĐKT thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn để thực hiện các nội dung và chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Việc chia Cụm thi đua đã góp phần tạo điều kiện để các đơn vị gắn kết hơn và có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; qua đó tìm ra những cách làm hay để áp dụng vào thực tiễn, giúp cho công tác thi đua - khen thưởng ở mỗi công ty mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp chung vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Trịnh Quang Vinh - Chủ tịch Petrolimex Quảng Ninh phát biểu, quán triệt nội dung thi đua Cụm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Thay mặt đơn vị Cụm trưởng, đ/c Nguyễn Khắc Hán - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Quảng Ninh báo cáo công tác TĐKT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua số 04
Đại diện các Đơn vị trong Cụm thi đua số 04 Petrolimex phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội