Petrolimex Đồng Nai tăng trưởng vượt KH 6 tháng 2022

BBT Website

04:22 CH @ Thứ Sáu - 22 Tháng Bảy, 2022

Ngày 12/7/2022 vừa qua, Công ty Xăng dầu Đồng Nai (Petrolimex Đồng Nai) tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 nhằm đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Công ty; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và một số chuyên viên các phòng nghiệp vụ.

Ông Phạm Văn NamChủ tịch kiêm Giám đốc Công ty -  tuyên dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vượt sản lượng cao trong công tác sản xuất - kinh doanh

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và các công việc liên quan trong 6 tháng đầu năm 2022. Mặc dù tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến nguồn cung, yếu tố thị trường và sự cạnh tranh mạnh của một số đầu mối cùng các thương nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời của lãnh đạo Công ty cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, trong 6 tháng đầu năm 2022, Petrolimex Đồng Nai đã hoàn thành tốt tiến độ các chỉ tiêu được giao của năm.

Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu 6 tháng thực hiện đạt 117% kế hoạch và bằng 116% so với cùng kỳ 2021, trong đó sản lượng bán lẻ tăng trưởng 23% so với cùng kỳ và đạt 72% kế hoạch năm. Các kênh bán khác cũng đạt kết quả tốt, vượt tiến độ đề ra.

Hoạt động kinh doanh hàng hoá khác cơ bản đạt những kết quả khả quan. Sản lượng dầu mỡ nhờn toàn Công ty đạt 58% kế hoạch năm, doanh thu bảo hiểm đạt 59% so kế hoạch năm và tăng trưởng 13% so với cùng kỳ 2021, sản lượng Gas còn thấp chỉ thực hiện 36% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu sáu tháng đầu năm 2022 thực hiện đạt 97% kế hoạch năm và bằng 204% cùng kỳ năm 2021; trong đó doanh thu xăng dầu đạt 97% kế hoạch năm và bằng 206% cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2022 đạt 386% kế hoạch năm và bằng 71% so cùng kỳ 2021.

Hội nghị đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Tại hội nghị lãnh đạo Công ty cùng các phòng nghiệp vụ cũng đã ghi nhận, giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình hoạt của các cửa hàng, kho xăng dầu. Cuối hội nghị, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã kết luận và chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung, nỗ lực nhằm triển khai các công việc theo kế hoạch đã đề ra với tinh thần quyết tâm cao cùng nhau vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch các quý tới và cả năm 2022.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội