Những cam kết PLX khi lên sàn

Nam Phương - Thanh Tâm

11:26 SA @ Thứ Tư - 16 Tháng Tám, 2017

Chúng tôi là PLX

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai