Bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

Hội đồng Quản trị

06:05 CH @ Thứ Năm - 31 Tháng Mười Hai, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai