Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31.5.2019

Nguyễn Bá Tùng

Kế toán trưởng - Người được ủy quyền công bố thông tin

05:02 CH @ Thứ Hai - 10 Tháng Sáu, 2019

Petrolimex/PLX trân trọng công bố danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn & Cổ phiếu quỹ có đến thời điểm 31.5.2019 và số lượng cổ phiếu của từng hạng mục chủ sở hữu nói trên.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai