Petrolimex/PLX thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch kể từ 16.5.2019

Petrolimex

04:29 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Năm, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai