TCCS số 03:2015/PLX về Điêzen mức V (Euro 5)

Petrolimex

03:26 CH @ Thứ Ba - 19 Tháng Mười Hai, 2017

Tải về Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2015/PLX Nhiên liệu Điêzen: tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai