TCCS số 06:2015/PLX về xăng E5 RON 92

Petrolimex

01:37 CH @ Thứ Hai - 11 Tháng Mười Hai, 2017

Tải về toàn văn Bộ TCCS các sản phẩm xăng dầu của Petrolimex (2015):tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội