Năng suất tại CHXD Petrolimex sau khi CPH

Nguyễn Trí Thiện

Trưởng phòng TCNS Petrolimex

08:26 SA @ Chủ Nhật - 05 Tháng Năm, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ 01.12.2011; Petrolimex đã thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới Cửa hàng xăng dầu và nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) tại tất cả các khâu của quá trình kinh doanh, trong đó chú trọng tới nâng cao NSLĐ tại Cửa hàng xăng dầu.

Petrolimex xác định đây là yếu tố tiên quyết trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh khi hoạt động kinh doanh xăng dầu ngày càng cạnh tranh gay gắt và là nhân tố chủ yếu để nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động. Từ năm 2012 đến năm 2015, NSLĐ tại Cửa hàng xăng dầu của Petrolimex năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể như sau:

Có được kết quả trên là do Petrolimex đã thống nhất cao trong nhận thức từ lãnh đạo Tập đoàn đến các cấp quản lý cho tới người lao động là để Petrolimex phát triển bền vững, nâng cao tiền lương, thu nhập đối với người lao động thì phát triển mạng lưới Cửa hàng xăng dầu và nâng cao NSLĐ tại cửa hàng là những nhân tố hết sức quan trọng, do đó đã thống nhất tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là:Phát triển mạng lưới Cửa hàng xăng dầu cả về chiều rộng lẫn chiều sâu:

- Về chiều rộng: phát triển hệ thống Cửa hàng xăng dầu bằng nhiều hình thức, như: đầu tư xây dựng mới; mua lại Cửa hàng; liên kết với các đối tác; thuê dài hạn Cửa hàng..., từ năm 2012 đến năm 2015 đã phát triển được trên 350 Cửa hàng xăng dầu, nâng số Cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đến cuối năm 2015 lên hơn 2.360 Cửa hàng.

- Về chiều sâu: cải tạo, nâng cấp các Cửa hàng xăng dầu hướng tới sự thân thiện đối với môi trường và khách hàng, tạo thuận lợi cho khách hàng khi vào mua hàng, từ năm 2012 đến năm 2015 đã thực hiện:

+ Cải tạo, nâng cấp hơn 350 Cửa hàng, từ khu vực bán hàng, đến hệ thống đường bãi vào, ra, hệ thống đèn chiếu sáng... đảm bảo khang trang, sạch, đẹp.

+ Thay thế hơn 1.640 cột bơm xăng dầu cũ bằng cột bơm điện tử TATSUNO hiện đại, có độ chính xác cao.

+ Cải thiện môi trường tại Cửa hàng bằng việc lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu tại tất cả các cửa hàng của Petrolimex.

Hai là: Áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới với 9 dấu hiệu cơ bản, nhất thể hóa triệt để trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại Việt Nam và ở nước ngoài, tạo lập sự khác biệt giữa Petrolimex với các doanh nghiệp khác.

Petrolimex là thương hiệu có bề dày lịch sử, được đông đảo nhân dân tin tưởng sử dụng hàng hóa/dịch vụ - việc có hệ thống nhận diện khác biệt và quy chuẩn mạch lạc, rõ ràng đã góp phần để người tiêu dùng có sự lựa chọn chính xác địa điểm cung cấp hàng hóa/dịch vụ Petrolimex, qua đó, năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của khối cửa hàng xăng dầu ngày càng tăng.

Cùng với việc ứng dụng nhận diện, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên luôn chủ động bảo vệ và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương, các địa phương thực hiện bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Ba là: Luôn quan tâm đảm bảo chất lượng và đảm bảo số lượng xăng dầu khi bán cho khách hàng - đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà Petrolimex đã xây dựng, duy trì được trong suốt thời gian qua và đã được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao.

Bốn là: Tổ chức sản xuất và tổ chức lao động hợp lý tại các Cửa hàng, thực hiện trả lương gắn liền với NSLĐ và kết quả công việc:

- Tổ chức khu vực bán hàng, luồng đường vào, ra hợp lý, hướng dẫn các phương tiện vào, ra để tạo thuận lợi cho các phương tiện vào, ra mua xăng dầu.

- Thực hiện rà soát và bố trí ca bán hàng hợp lý tại các cửa hàng phù hợp với vị trí từng Cửa hàng, nhu cầu khách hàng, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn; bố trí và sử dụng hợp lý, có hiệu quả và linh hoạt nguồn lực lao động.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng đối với đội ngũ Cửa hàng trưởng và nghiệp vụ bán hàng, văn minh thương mại cho đội ngũ công nhân bán hàng.

- Thực hiện cơ chế trả lương khoán, lương sản phẩm gắn liền với sản lượng và NSLĐ của từng người, từng Cửa hàng.

Năm là: Petrolimex và các đơn vị thành viên đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, có nội dung mang tính ngành nghề sâu sắc được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu thi đua gắn chặt với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong từng thời kỳ nhằm động viên toàn thể CNVC-LĐ phát huy nội lực, đề xuất, hiến kế các giải pháp quản lý doanh nghiệp và điều hành SXKD thích ứng để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm an toàn mọi mặt, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua tại các đơn vị và các Cửa hàng xăng dầu.

Những kết quả đạt được như trên đã khẳng định chiến lược đúng đắn và các giải pháp phù hợp của Petrolimex trong thời gian qua, Petrolimex sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược và các giải pháp này, đồng thời nghiên cứu triển khai thực hiện những giải pháp phù hợp khác để phát triển mạng lưới Cửa hàng xăng dầu, nâng cao NSLĐ tại các Cửa hàng xăng dầu - nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Petrolimex và nâng cao tiền lương, thu nhập đối với người lao động.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội