Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của Cảng dầu B12

Công ty Xăng dầu B12

10:01 SA @ Thứ Hai - 06 Tháng Năm, 2019

Sáng ngày 04/5/2019, Cảng dầu B12 là đơn vị thứ ba của Công ty Xăng dầu B12 tổ chức lễ phát động "Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019" và triển khai thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tình huống giả định "Cháy cụm van chân bể D1 - kho xăng dầu Bãi Cháy".

Cảng dầu B12 là cảng xăng dầu lớn nhất của miền Bắc, giữ vai trò đầu mối quan trọng tiếp nhận xăng dầu, đảm bảo duy trì nguồn huyết mạch xăng dầu cho hầu hết các tỉnh khu vực phía Bắc. Ýthức được trách nhiệm Tập đoàn và Công ty giao, trong những năm qua Cảng dầu B12 luôn coi trọng và xác định nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi hoạt động nên Ban lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp: Thường xuyên kiện toàn lại các Ban chỉ huy ứng phó SCTD, đội chữa cháy chuyên ngành, mạng lưới an toàn vệ sinh viên...khi có thay đổi nhân sự; Rà soát chỉnh sửa các phương án PCCC/PCLB tại các vị trí, xây dựng ban hành các nội quy, quy trình ATVSLĐ; Thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong SXKD; Kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo vận hành an toàn; Tuyên truyền, huấn luyện các lực lượng ATVSLĐ - PCCN và tổ chức diễn tập/thực tập phương án chữa cháy, ứng phó sự cố cháy nổ, tràn dầu trên biển...

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của Cảng dầu B12 phát biểu khai mạc lễ phát động "Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019"

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, ông Nguyễn Khắc Hán - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc, Phó Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 Công ty Xăng dầu B12 đặc biệt nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường đối với mọi hoạt động tiếp nhận, tồn chứa, bơm chuyển và kinh doanh xăng dầu của Cảng dầu B12. Đảm bảo an toàn cho sự phát triển ổn định của Cảng dầu B12 cũng chính là an toàn cho Công ty Xăng dầu B12 - tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng không thể thay thế của đơn vị đầu nguồn cung ứng xăng dầu cho toàn miền Bắc thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.


Ông Nguyễn Khắc Hán - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc, Phó Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 Công ty Xăng dầu B12 tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động của Cảng dầu B12

Ông Phạm Minh Dực - Giám đốc Cảng dầu B12 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty đồng thời yêu cầu toàn thể CBCNV-NLĐ Cảng dầu B12 nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành luật ATVSLĐ, tuân thủ quy trình/quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại Cảng dầu B12

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Cảng dầu B12 ký giao ước thi đua thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN

Ngay sau lễ phát động là buổi thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tình huống giả định "Cháy cụm van chân bể D1 - Kho xăng dầu Bãi Cháy (Cảng dầu B12)":

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội