Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ tại Quảng Ninh

Thùy Dung - Thành Trung - Ngọc TuấnBan biên tập website - Petrolimex Quảng Ninh
09:00' SA - Thứ ba, 16/05/2017

Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh) đã tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực trong tháng 5/2017 để hưởng ứng năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn tháng Năm là “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”.

Đại diện người lao động đọc bản cam kết về đảm bảo ATVSLĐ tại Lễ phát động

Diễn tập phương án ƯPSCTD và chữa cháy CHXD số 72 Thủy Sơn thuộc XNXD K131

Khám phát hiện bệnh nghề cho người lao động

Quan trắc môi trường tại các vị trí sản xuất

Chuỗi các hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV-LĐ toàn Công ty; Chủ động phòng ngừa các tình huống sự cố; hạn chế thấp nhất rủi ro trong lao động đồng thời cải tạo môi trường làm việc cho người lao động tại các đơn vị cơ sở. Từ đó mang lại những hiệu quả thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và của toàn Petrolimex Quảng Ninh.

Xem chi tiết tại đây...

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn