Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

UBCKNN

04:37 CH @ Thứ Hai - 08 Tháng Năm, 2023

Cùng chuyên mục

Petrolimex công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Thông tin cổ đông |  05/07/2024

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2023 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  20/05/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 14)

Thông tin cổ đông |  03/05/2024

Quyết định về việc chỉ định Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  02/05/2024

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  28/04/2023

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  25/04/2023

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  10/04/2023

Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Thông tin cổ đông |  07/04/2023

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  07/04/2023

Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Thông tin cổ đông |  03/04/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội