Bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Petrolimex sở hữu tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Petrolimex

04:30 CH @ Thứ Ba - 07 Tháng Ba, 2023
 1. Bản cáo bach chào bán cổ phiếu PG Bank ra công chúng;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông;
 3. Nghị quyết V/v: Thông qua phương án chuyển nhượng vốn tại Ngân hàng PG Bank;
 4. Nghj quyết V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi Tập đoàn chuyển nhượng vốn tại Ngân hàng PG Bank;
 5. Nghị quyết V/v: Thông qua hồ sơ chào bán để thực hiện chuyển nhượng vốn của Petrolimex tại PG Bank;
 6. Văn bản số 95A/2023/CV-PGB ngày 06.02.2023 V/v: Xác nhận về số lượng cổ phần thuộc sở hữu của Petrolimex;
 7. Công văn số 4555/UBCK-PTTT ngày 19.7.2022 Về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của PG Bank;
 8. Công văn số 208/NHNN-TTGSNH V/v: Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn tại PG Bank;
 9. Điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
 10. Điều lệ của PG Bank;
 11. Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2022 do PG Bank tự lập;
 12. Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2021 của PG Bank;
 13. Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2020 của PG Bank;
 14. Quyết định V/v: Ban hành quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Petrolimex sở hữu tại PG Bank được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
 15. Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Petrolimex sở hữu tại PG Bank được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội