Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2019

Petrolimex

08:53 SA @ Thứ Tư - 14 Tháng Tám, 2019

Ngày 30.07.2019 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Nguyễn Bá Tùng đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn cho kỳ 6 tháng năm 2019.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website publicwww.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2019 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất(của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu hàng không, vận tải xăng dầu,…) là: 91.696 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng năm 2019 là 54,9 USD/thùng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018.

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.060 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng năm 2019 là 5.154.128 M3/tấn, tăng 1% so với cùng kỳ 2018; Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 1.628 tỷ đồng(chiếm 53% lợi nhuận hợp nhất).

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế là 1.432 tỷ đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 380 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 104 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 122 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 312 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 64 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 131 tỷ đồng;

- Lợi nhuận từ các lĩnh vực kinh doanh khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, công nghệ thông tin, dịch vụ… và hoạt động tài chính, thu nhập khác đạt 319 tỷ đồng.

(c) Tổng số nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 là 21.350 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018.

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 là 2.545 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 2.339 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 11%.

3/ Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019

- Phân tích, đánh giá chi tiết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, ngành hàng hiện Tập đoàn đang tổ chức SXKD.

- Điều chỉnh linh hoạt cơ cấu, chủng loại sản phẩm kinh doanh phù hợp theo nhu cầu của từng vùng thị trường; kết hợp với chính sách khuyến khích gia tăng sản lượng đối với các mặt hàng có hiệu quả.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển mới CHXD trên các trục đường mới mở, nâng cấp hệ thống CHXD hiện có và triển khai xây dựng kho xăng dầu Thanh Hóa.

- Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc từng vị trí công tác tại Công ty mẹ Tập đoàn; Định hướng hoạt động cho bộ phận nghiên cứu phát triển về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới và bộ phận quản trị rủi ro.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương án giảm vốn Nhà nước theo quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và phương án sáp nhập PGBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc.

- Triển khai đồng bộ việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của Tập đoàn, tập trung rà soát, đánh giá và báo cáo phương án tổng thể trình cấp có thẩm quyền nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nhà, đất và tài sản hiện có theo nghị định 167/2018/NĐ-CP.

- Triển khai Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống CSVCKT của Tập đoàn và chương trình tự động hóa.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội