Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 31.8.2019

Petrolimex

02:47 CH @ Thứ Bảy - 31 Tháng Tám, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) giảm giá bán xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 31.8.2019- chi tiết xemTCBC đã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 31.8.2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là:820 tỷđồng(Tám trăm hai mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm mười ba (113) xăng dầu đượcđiều hànhtheo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Pjico đứng Top 3 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất 2019 (theo Vietnam Report)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội