Petrolimex Yên Bái gửi Thư khuyến cáo (lần 2) đến Xăng dầu Hoàng Lâm

Petrolimex Yên Bái

12:38 CH @ Thứ Hai - 29 Tháng Năm, 2017

Hình ảnh Xăng dầu Hoàng Lâm vi phạm:tại đây

VB chỉ đạo của Lãnh đạo Petrolimex:tại đây

Thư khuyến cáo (lần 1) của Petrolimex Yên Bái:tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội