Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Petrolimex tại Trung Quốc theo đăng ký quốc tế số 1084644

Cơ quan SHTT Trung Quốc

04:58 CH @ Thứ Hai - 29 Tháng Mười Hai, 2014

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội