Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Petrolimex.

03:39 CH @ Thứ Năm - 28 Tháng Bảy, 2011
(Cập nhật: 28/07/2011, 1:30:06 PM)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam được tổ chức vào ngày 28/07/2011 như sau:

1.

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua:

27.425.933 cổ phần

0cổ phần

2.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

15.000 đồng/cổ phần

4.

Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

Trong đó:Tổ chức: 3Cá nhân: 304

307

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

30.087.300 cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

307

7.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

30.087.300cổ phần

8.

Khối lượng đặt cao nhất:

6.000.000cổ phần

9.

Khối lượng đặt thấp nhất:

100 cổ phần

10.

Giá đặt mua cao nhất:

19.600 đồng/cổ phần

11.

Giá đặt mua thấp nhất:

15.000 đồng/cổ phần

12.

Giá đấu thành công cao nhất:

19.600 đồng/cổ phần

13.

Giá đấu thành công thấp nhất:

15.000 đồng/cổ phần

14.

Giá đấu thành công bình quân:

15.032 đồng/cổ phần

15.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

Trong đó:Tổ chức: 3Cá nhân: 304

307

16.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

27.425.933 cổ phần

0 cổ phần

17.

Tổng giá trị cổ phần bán được:

412.270.065.000đồng

18.

Hạn thanh toán tiền mua cổ phần:

29/7/2011 – 16h 12/8/2011

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội