Dấu ấn của sự khác biệt

Nguyễn Đình Khả

TP. Kinh doanh Dịch vụ XNBL

04:27 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Bảy, 2016

Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL) trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) là đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - Thành phố trẻ và năng động nhất cả nước.

CHXD Petrolimex Sài Gòn
Với những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể CBCNV, sự lãnh đạo và quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty/Xí nghiệp, hoạt động SXKD năm 2015 và 6 TĐN 2016 của XNBL đã đạt được những thành tích ghi nhận:
* Lòng tin về thương hiệu Petrolimex đã được nâng cao, hình ảnh chữ P với giá trị dịch vụ, hướng tới thỏa mãn nhu cầu khách hàng đã đi vào lòng người. Đây là kết quả to lớn, khích lệ đối với người lao động Petrolimex Sài Gòn;

* CHXD Petrolimex Sài Gòn với sự nhất thể hóa triệt để về dấu hiệu nhận diện Petrolimex mới đã góp phần tạo lập hình ảnh khang trang, sạch đẹp và văn minh của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu;

* Sản lượng xăng dầu kênh bán lẻ tại 70 CHXD tăng 6%; doanh thu dịch vụ ngoài xăng dầu tăng 60%;

* Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, chế độ khen thưởng kịp thời tạo động lực cho Người lao động.

* ...

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội