2019, Petrolimex Lai Châu nộp ngân sách nhà nước tăng 30%

Phan Thị Mai Chi - Ảnh: Xuân Lộc

BBT web

02:22 CH @ Thứ Ba - 21 Tháng Giêng, 2020

Petrolimex Lai Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2019 và hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty, vào ngày 16.01.2020.

Ban lãnh đạo Công ty nhận cờ thi đua của Bộ Công thương

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Năm 2019 là năm tương đối khó khăn đối với Petrolimex Lai Châu, mức độ cạnh tranh trên địa bàn ngày càng gay gắt quyết liệt ở tất cả các phương thức bán hàng,.... Với sự áp dụng các giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách bán hàng, đầu tư phát triển, cùng sự cố gắng, đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV – NLĐ, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:Sản lượng xăng dầu đạt 99% CK;Sản lượng dầu mỡ nhờn đạt 105% CK;Sản lượng gas đạt 115% CK;Doanh thu bảo hiểm đạt 107% CK;Nộp ngân sách đạt 130% CK.

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban Nhân sự, lương, thưởng Petrolimex Lê Văn Hướng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, những kết quả đã đạt được của tập thể CBCNV Petrolimex Lai Châu. Đồng thời đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2020, đặc biệt cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông quảng bá thương hiệu, phát triển bền vững phương thức bán lẻ và nâng cao năng suất lao động.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội