Petrolimex hội nghị công tác tập hợp & phân bổ chi phí

Nguyễn Hà Ngân

Phòng HCTH

04:14 CH @ Thứ Hai - 26 Tháng Tám, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) hội nghị về Công tác tập hợp và phân bổ chi phí trong hai ngày 23-24.8.2019 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Phó tổng giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị tổ chức tại TP. Hạ Long

Phó tổng giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển chủ trì Hội nghị cùng Kế toán trưởng Nguyễn Bá Tùng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Ban: Kiểm soát, Kiểm toán, Tài chính - Kế toán, Chính sách kinh doanh và bán buôn, Kinh doanh bán lẻ, Công nghệ Thông tin, Tổ chức Nhân sự cùng cán bộ phòng Kế toán - Tài chính của 11 Công ty Xăng dầu thành viên.

Năm 2012,Tập đoàn chính thức triển khai đồng bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP-ERP tại các đơn vị thành viên. Từ đó đến nay, công tác quản trị chi phí trên toàn Tập đoàn luôn được thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính chính xác.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về thực trạng tập hợp, phân bổ và hạch toán chi phí kinh doanh hiện nay tại các Công ty Xăng dầu. Đại diện các đơn vị thành viên đã tích cực đóng góp ý kiến về các nguyên tắc, phương pháp tập hợp, phân bổ và hạch toán chi phí trong toàn Tập đoàn, tạo nên sự thống nhất trong công tác quản trị chi phí, làm cơ sở đánh giá sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và xây dựng kế hoạch tài chính cho các năm tiếp theo.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội