Petrolimex Đà Nẵng quán triệt NQTW 4

Nguyễn Văn ChươngPhó bí thư Đảng ủy - Petrolimex Đà Nẵng
10:58' SA - Thứ hai, 20/02/2017

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Mẫn Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 17.02.2017 Đảng bộ Công ty Xăng dầu khu vực V đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Mẫn nhấn mạnh 03 vấn đề chính:

Thứ nhất, bám sát, tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản của các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ hai, tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong thực hiện Kế hoạch hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân.

Thứ ba, công tác tuyên truyền về Nghị quyết cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên.

Xem chi tiết tại đây

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn