Petrolimex Bắc Thái khởi động dự án KPIs

Đoàn Văn Tưởng

Phó TP. TCHC

03:49 CH @ Thứ Năm - 20 tháng 4, 2017PGS.TS Mai Thanh Lan, hướng dẫn xây dựng ma trận chức năng RACI và xây dựng bản mô tả công việc

Các nhóm tham gia thực hành

Mục đích của dự án KPIs là không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của cá nhân; thực hiện đánh giá thành tích của đơn vị, cá nhân trong Công ty từ đó có chính sách, chế độ khuyến khích người lao động thay đổi nhận thức, tích cực làm việc, đẩy mạnh sản lượng bán ra, nâng cao năng suất lao động.

Dự án KPIs là một trong những dự án lớn trong năm 2017 của Petrolimex Bắc Thái do EduViet tư vấn triển khai thực hiện, gồm ba giai đoạn:

- Giai đoạn I: Rà soát hệ thống và hoàn thiện bản mô tả công việc.
- Giai đoạn II: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá thành tích (hoàn thành công việc) cho đơn vị và cá nhân.
- Giai đoạn III: Xây dựng quy chế đánh giá thành tích cho Công ty.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội