Năm 2015 - Hướng tới khu vực và thế giới

Vipco

11:42 SA @ Thứ Sáu - 24 Tháng Tư, 2015

Ngày 22.4.2015, tại Tp. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo phát biểu chỉ đạo Đại hội

Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động vận tải, kinh doanh xăng dầu; thù lao thấp, thời gian nợ định mức ngắn dẫn tới khả năng cạnh tranh thấp; kinh doanh bất động sản chưa có khởi sắc, tính thanh khoản không được cải thiện và giá chuyển nhượng cũng ở mức thấp.

Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, các bạn hàng và sự nỗ lực của CBCNV Công ty, năm 2014, Vipco đã hoàn thành kế hoạch giao, sản lượng luân chuyển tăng 37%, doanh thu tăng 0,83%, lợi nhuận trước thuế tăng 44,86% so với thực hiện năm 2013.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai