Mãi khắc ghi lời Bác đã dạy

Trần Văn Đường (tổng hợp)

PTP Kinh doanh

03:26 CH @ Thứ Năm - 05 Tháng Mười, 2017

10 năm với 8 chữ vàng*- hội nhập thành công Để Tiến Xa hơn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai