Kiên quyết tạo lập thành công sự khác biệt

Trần Ngọc Năm

Phó tổng giám đốc

12:07 CH @ Thứ Năm - 24 Tháng Mười, 2013

Ngày 12.01.2012 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Về ứng dụng, Tập đoàn xác định lộ trình “cuốn chiếu”, xong trước ngày 01.01.2014.

Trong các ngày 22.10.2013 và 24.10.2013 Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo và Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh đã ban hành các văn bản 1353/PLX-HĐQT và 1361/PLX-PR yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thành viên hoàn thành khâu ứng dụng đúng thời điểm, theo quy chuẩn kỹ thuật nhất thể hóa một cách triệt để trong toàn Tập đoàn.

Bên cạnh đó, tại văn bản 1361/PLX-PR ngày 24.10.2013, Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, kiểm tra trên địa bàn, thu thập thông tin để bảo vệ các nhãn hiệu cột biển báo mặt hàng kinh doanh Petrolimex: Nhãn hiệu210360về mẫu phổ thông và nhãn hiệu209818về mẫu cao cấp (alumex); kiên quyết bảo vệ thành công các nhãn hiệu này.

Yêu cầu này được đưa ra căn cứ các thông tin phản ảnh về Tập đoàn gần đây có hiện tượng nhiều doanh nghiệp nhái 2 nhãn hiệu này của Petrolimex gây nhầm lẫn với CHXD Petrolimex.

2 nhãn hiệu nói trên là dấu hiệu quan trọng trong hệ thống nhận diện thương hiệu tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Nhận diện thương hiệu là hoạt động đầu tư phát triển. Chính vì vậy Petrolimex nhất quán và kiên quyết tạo lập thành công sự khác biệt bằng việc tiến hành đồng thời 2 giải pháp:

Về ứng dụng, quản lý tốt các khâu trong quy trình sản xuất - cung ứng nội bộ vật tư chuyên ngành mang dấu hiệu nhận diện, ứng dụng bảo đảm nhất thể hóa triệt để trong toàn hệ thống.

Về bảo vệ, tích cực, chủ động, thường xuyên rà soát kiểm tra trên địa bàn để phát hiện, nhắc nhở các trường hợp xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu Petrolimex đã được bảo hộ. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm đã được nhắc nhở 3 lần liên tiếp bằng thư khuyến cáo vẫn không tự ý tháo dỡ thì chính thức báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để áp dụng các biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là nỗ lực của Petrolimex góp phần minh bạch thị trường theo các quy định của nhà nước và pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội