Khẳng định con đường đúng đắn của sự phát triển bền vững

Ngô Đức Giang

P.TGĐ - Người đại diện công bố thông tin

03:58 CH @ Thứ Năm - 20 Tháng Tư, 2017

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 18.4.2017, tại Tầng 4 - Trung tâm Hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Năm 2016, PLC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tổng sản lượng tiêu thụ bằng 104,75% KH, doanh thu đạt 4.805 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 257 tỷ đồng, bằng 102,61% KH ĐHĐCĐ năm 2016 giao, tỷ lệ trả cổ tức 20% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ thường niên PLC đã thống nhất thông qua KH SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính sau: Tổng sản lượng bằng 107% TH 2016, Lợi nhuận trước thuế bằng 117% TH 2016, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 20%.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội