Hội nghị truyền thông triển khai diện rộng dự án Phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Egas)

Phạm Ngọc Tú

Chuyên viên Phòng Quan hệ Công chúng

04:59 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Tám, 2013

Sáng 30.8.2013, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức Hội nghị truyền thông triển khai diện rộng hệ thống dự án Phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu đợt I.

Tham dự hội nghị có Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Năm, Chủ tịch, Giám đốc và các cán bộ nghiệp vụ của các Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex.

Phó tổng giám đốc Petrolimex, Trưởng ban Dự án phần mềm Egas Trần Ngọc Năm báo cáo kết quả sơ bộ triển khai mẫu tại 76 cửa hàng

Kết quả đánh giá sơ bộ sau một thời gian thực hiện trên phạm vi triển khai mẫu bao gồm 11 cửa hàng của Petrolimex Hà Nội và 65 cửa hàng của Petrolimex Sài Gòn:

- Phầm mềm Egas đáp ứng được yêu cầu quản lý hiện nay theo qui định của Petrolimex.

- Cơ sở dữ liệu trên Egas theo dõi chi tiết, bài bản hơn so với chương trình phần mềm cũ. Dữ liệu đã được tích hợp đầy đủ và chính xác với hệ thống SAP trên hệ thống DataCenter trung tâm.

- Trong quá trình vận hành, truyền thông kết nối giữa hệ thống Egas trung tâm và hệ thống Egas tại cửa hàng luôn hoạt động thông suốt ổn định.

Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh đánh giá cao thành quả mà Ban quản lý Dự án và các cán bộ Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom) đã đạt được

Trên cơ sở triển khai thành công tại 76 cửa hàng giai đoạn mẫu, ngày 01.8.2013 Petrolimex đã ký hợp đồng nguyên tắc triển khai diện rộng Phần mềm Egas với Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom) để làm cơ sở cho các đơn vị trong ngành áp dụng triển khai.

Toàn cảnh Hội nghị

Egas được Piacom xây dựng theo yêu cầu của Petrolimex trong tổng thể dự án quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP với vai trò cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống SAP đang triển khai tại Petrolimex. Egas bao gồm phần mềm và tích hợp các nội dung tự động hóa: Thu nhận tín hiệu cột bơm, đo bồn tự động và tích hợp với hệ thống thanh toán thẻ. Egas còn là công cụ minh bạch hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các CHXD. Egas thực sự là giải pháp đồng bộ để quản lý CHXD.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Giới thiệu về phần mềm Egas

mm

mm

m

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội