Petrolimex go-live e-office (phiên bản mới) tại Công ty Mẹ từ 15.12.2016

Nguyễn Bằng

Chuyên viên Phòng Quan hệ Công chúng

04:50 CH @ Thứ Năm - 15 Tháng Mười Hai, 2016

Hôm nay 14.12.2016, Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử mới (E-office) tại Hội trường số 1 Khâm Thiên để sẵn sàng golive từ 15.12.2016.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Vi Tính Vũ Thảo Trần Thanh Phong giới thiệu về hệ thống E-office

Dự lớp tập huấn có Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm cùng lãnh đạo các phòng/ban nghiệp vụ và CBCNV văn phòng Tập đoàn.

Hệ thống này sẽ thay thế phần mềm Bkav eOffice đã sử dụng tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam từ năm 2007 theo phê duyệt của Tổng giám đốc Petrolimex tại Quyết định số 209/PLX-QĐ-TGĐ ngày 08.6.2016 về triển khai dự án “Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành tác nghiệp”.

E-office là sản phẩm của sự phối hợp giữa Petrolimex và Công ty TNHH Tin học Vũ Thảo. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng web, điện tử hóa quy trình quản lý văn bản liên thông từ Công ty Mẹ - Tập đoàn đến các đơn vị thành viên; đáp ứng yêu cầu đồng bộ hóa, tra cứu và xử lý văn bản mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị đầu cuối truy cập Internet.

Việc triển khai thành công hệ thống E-office tại Petrolimex này sẽ góp phần giảm thời gian xử lý công việc của các cấp, giảm thời gian luân chuyển văn bản giữa các đơn vị và giảm tối đa chi phí sao chụp, chuyển phát tài liệu giấy, rút ngắn thời gian thống kê, tìm kiếm văn bản, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất – kinh doanh và thực hành tiết kiệm theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sau giai đoạn triển khai mẫu tại Công ty Mẹ - Tập đoàn và 3 Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Phú Khánh, Tây Nam Bộ, hệ thống E-office sẽ tiếp tục được golive theo lộ trình tại tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex trong năm 2017.

CBCNV trao đổi các vấn đề kỹ thuật của hệ thống để sẵn sàng cho golive

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội