Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex tại "Đất mũi Cà Mau"

Nguyễn Đăng Trường

Chuyên viên Phòng Quản lý Kỹ thuật

10:21 SA @ Thứ Năm - 28 Tháng Sáu, 2012

Cùng với việc chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, ngày 12 tháng 01 năm 2012 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới Petrolimex. Với quyết tâm xây dựng Petrolimex thành tập đoàn kinh tế mạnh và năng động, việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới Petrolimex được triển khai thống nhất trong toàn hệ thống. Là đơn vị thành viên Petrolimex, Công ty Xăng dầu Cà Mau (Petrolimex Cà Mau) nhận thức tầm quan trọng của hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với công tác phát triển thương hiệu kế thừa các giá trị cốt lõi, đảm bảo tính nhất thể hóa trong toàn hệ thống và tạo lập sự khác biệt. Với bước đi vững chắc, Petrolimex Cà Mau đã áp dụng nhận diện thương hiệu mới tại các cửa hàng xăng dầu (CHXD) thuộc quyền sở hữu của Công ty.

Cửa hàng Xăng dầu số 44 (QL 63, Phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau) - hình ảnh mới về Petrolimex Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới

Petrolimex Cà Mau hiện có 45 CHXD được phân bố rộng khắp các địa bàn trong tỉnh Cà Mau. Song song với nhiệm vụ kinh doanh các mặt hàng xăng dầu và sản phẩm hóa dầu… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn Tỉnh, Petrolimex Cà Mau đã từng bước đầu tư phát triển cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh. Petrolimex Cà Mau đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa kinh doanh, đáp ứng quyền lợi khách hàng; khẳng định vai trò, vị trí, uy tín Petrolimex trong lòng người tiêu dùng. Nhận thức tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, Giám đốc Petrolimex Cà Mau đã thành lập tổ kiểm tra khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng các CHXD trước khi tiến hành đầu tư nâng cấp. Công tác ứng dụng nhận diện yêu cầu thực hiện theo đúng quy chuẩn do Tập đoàn quy định bảo đảm đạt mục tiêu nhất thể hóa với tính chuyên nghiệp cao và tạo lập thành công sự khác biệt giữa Petrolimex với các doanh nghiệp khác, giữa Petrolimex với hệ thống đại lý, tránh sự nhầm lẫn về nhận diện thương hiệu cho người tiêu dùng khi lựa chọn thương hiệu uy tín.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội