VHDN và Bộ quy tắc ứng xử - Giá trị thương hiệu Petrolimex dành cho CBCNV-NLĐ

Nguyễn Diệp

Phó phòng TCHC

09:09 SA @ Thứ Hai - 25 Tháng Năm, 2015

Trong hai ngày 16 & 17.5.2015, Chi nhánh Xăng dầu Quảng Nam (Petrolimex Quảng Nam) phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại Trung ương II đã tổ chức hai lớp phổ biến Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và Bộ quy tắc ứng xử Petrolimex đến toàn thể 250 cán bộ công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLĐ) của Chi nhánh.

Phó giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Quảng Nam Ngô Ánh Dương khai giảng lớp học

Dự và chỉ đạo lớp học có Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Ngọc Hùng cùng Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ. Phát biểu khai giảng lớp học, Phó giám đốc Chi nhánh Ngô Ánh Dương đã nêu rõ tầm quan trọng của VHDN và Bộ quy tắc ứng xử Petrolimex, yêu cầu mỗi CBCNV-NLĐ nhận thức được giá trị thương hiệu Petrolimex; đồng thời nắm vững 8 quy tắc ứng xử Petrolimex để luôn tuân thủ trong hành động nhằm tạo lập, phát huy lợi thế so sánh Petrolimex trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, góp phần phát triển Petrolimex Quảng Nam ổn định và bền vững.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội