PLX chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Petrolimex
03:26' CH - Thứ năm, 24/08/2017

Tải về "Thông báo về việc Petrolimex chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt": tại đây

Tải về "Mẫu 01 - Giấy ủy quyền": tại đây

Tải về "Mẫu 02 - Giấy đề nghị nhận cổ tức 2016 bằng hình thức chuyển khoản": tại đây

Petrolimex
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .