Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 bằng tiền

Petrolimex

10:38 SA @ Thứ Ba - 26 Tháng Sáu, 2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai