Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Petrolimex

HoSE

06:06 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Ba, 2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai