"Ngày vàng" giảm giá ưu đãi tới 400 đồng/lít xăng, điêzen tại CHXD Petrolimex

Petrolimex

12:38 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Chín, 2016

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai