Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng, điêzen và dầu hỏa từ 14 giờ 00 ngày 18.12.2013

Petrolimex

02:45 CH @ Thứ Tư - 18 Tháng Mười Hai, 2013

Hà Nội, ngày 18.12.2013. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức tăng giá xăng, điêzen và dầu hỏa; theo đó, mức giá mới như sau:

Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 14 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2013 cho đến khi có thông báo mới.

Mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex.

Mức giá bán lẻ tại vùng 2 là mức giá tối đa. Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex quyết định mức giá bán lẻ cụ thể tại vùng 2 theo nguyên tắc không được vượt mức giá tại vùng 2 nêu trên và phù hợp với địa bàn ghi tại Quyết định số 83/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07.3.2012.

Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc tăng giá xăng, điêzen và dầu hỏa lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 84) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương.

Quyết định về giá bán xăng dầu số 529/PLX-QĐ-TGĐ ngày 18.12.2013 do Phó tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng ký đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ giám sát Liên bộ Tài chính - Công Thương.

Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống của mình phải gửi về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Petrolimex để báo cáo.

Theo văn bản số 17531/BTC-QLG ngày 18.12.2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) áp dụng từ 14 giờ 00 ngày 18.12.2013 cụ thể như sau:

(Ghi chú: Mức chi cũ thực hiện theo văn bản số 16917/BTC-QLG ngày 05.12.2013 của Bộ Tài Chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu)

Thông tin mở rộng: Về Petrolimex, TCCS xăng dầu Petrolimexý kiến của Bộ Tài Chính.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai