Lỗ 1.145 tỷ đồng là do 3 nguyên nhân

Nguyễn Xuân Chài

TP. Kinh doanh

04:19 CH @ Thứ Năm - 26 Tháng Hai, 2015

Ngày 14.02.2015 Người được ủy quyền công bố thông tin Petrolimex Lưu Văn Tuyển đã chính thức công bố Báo cáo số 0180/PLX-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; trong đó, nêu rõ: Báo cáo hợp nhất toàn Tập đoàn trong Quý IV/2014 lỗ 1.145.132.983.154 đồng (nói tròn số cho dễ nhớ là 1.145 tỷ đồng) là do tác động đồng thời của 3 nguyên nhân:

Thứ nhất, Quý IV/2014 giá xăng dầu thế giới giảm liên tục với biên độ lớn. Sự biến động này nằm ngoài các dự báo của Chính phủ cũng như các chuyên gia kinh tế.

Thứ hai, công thức tính giá cơ sở để xác định giá bán tại Việt Nam chỉ được tính bình quân của 15 ngày cuối của chu kỳ tồn kho bắt buộc 30 ngày.

Thứ ba, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và việc trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết theo các quy định hiện hành.

1.145 tỷ đồng là số lỗ của riêng Quý IV/2014. Và, do vậy, khi hợp nhất số liệu cả năm 2014 vì thế mà hiệu quả sản xuất - kinh doanh của năm 2014 cũng bị giảm đi tương ứng.

Để minh bạch xăng dầu và cũng là theo các quy định hiện hành, Báo cáo số 0180 được đăng công khai trên Trang tin điện tử công cộng (website public) www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư/Báo cáo” và địa chỉ đường link được gửi lên báo cáo các cơ quan hữu quan:
/nd/bao_cao/petrolimex-giai-trinh-bao-cao-tai-chinh-quy-iv-nam-2014-petrolimex/default.aspx

Để bạn đọc website www.petrolimex.com.vn có thêm cái nhìn sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin sau:

Việc tồn kho 30 ngày là để bảo đảm an ninh năng lượng theo quy định - tất cả các doanh nghiệp đầu mối (19 doanh nghiệp được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu hiện nay) đều phải thực hiện.

Để xăng dầu tại Việt Nam tiệm cận với diễn biến giá xăng dầu của thị trường thế giới, Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 xác lập công thức tính theo bình quân của 15 ngày cuối của chu kỳ tồn kho 30 ngày; chính vì vậy, khi xăng dầu thế giới giảm sâu như Quý IV/2014 vừa qua chênh lệch lớn giữa giá cơ sở và giá bán dẫn tới doanh nghiệp bị lỗ, xem ví dụ dưới đây:

Qua bảng tính nêu trên ta thấy:

(*) Lấy giá cơ sở (GCS) theo bình quân 30 ngày để xác định giá bán theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP thì doanh nghiệp có lãi định mức 300 đồng/lít (không bị lỗ).

(**) Lấy giá cơ sở (GCS) theo bình quân 15 ngày cuối của chu kỳ tồn kho 30 ngày quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP để xác định giá bán tối đa thì thiếu 750 đồng/lít.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội