Một số thông tin điều hành giá xăng dầu ngày 16.8.2019

Phòng Báo chí Tuyên truyền

02:57 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Tám, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai